renewable-1989416_1920.jpg

Het onderstaande atikel verscheen in De Gelderlander van donderdag 14 januari. De aanleiding van het artikel vind je op de website AD.

Burgerparticipatie in de vorm van lokaal eigenaarschap is heel belangrijk bij het slagen van de energietransitie. Eigenaarschap betekent zeggenschap. Dat kan heel goed in de Coöperatieve vorm. 

Voor een betere leesbaarheid staat hieronder de tekst uitgeschreven

Goedkope sensatie gijzelt discussie over het klimaat

Tegenstanders van wind- en zonneparken gaan voorbij aan het belangrijkste punt stelt bioloog Han Blok. Willen we de aarde leefbaar houden, dan moeten we de ernst van het klimaatprobleem onder ogen zien. Ik heb me wild geërgerd aan het stuk over windparken (wp) en zonneparken (zp) in De Gelderlander van zaterdag 9 januari waarin zeer eenzijdig de meningen worden gepresenteerd van ontevreden Nederlanders.

Allereerst wordt gedaan alsof de wp en zp alleen worden gebouwd  voor de winst van project- ontwikkelaars die daarvoor vette subsidies opstrijken. De tegenstanders lijken niet te beseffen dat de leefbaarheid van de aarde op het spel staat.
De energie-transitie is een levensreddende spoedoperatie en net als in het ziekenhuis moet de patiënt daarvoor een raar blauw-groen jasje aantrekken. Deze tegenstanders weigeren als bet ware mee te werken aan de operatie omdat de kleur van dat jasje hen niet aan staat. Ik wil erop wijzen dat een gemiddelde Nederlander met 10 ton CO2 per jaar minstens 2,5 keer zo veel bijdraagt aan het klimaatprobleem als de gemiddelde wereldburger. Willen we de aarde leefbaar houden dan zal die voet afdruk zo snel mogelijk teruggebracht moeten worden tot minder dan 2 ton CO2 per jaar. lk hoor geen enkele bezwaarmaker zeggen dat hij of zij daarvoor bereid is afstand te doen van het luxe leven met koelkast, diepvriezer, magnetron, oven, centrale verwarming auto, vliegvakantie, tv-scherm van 1,5 meter, permanent online met mobiel en pc, etc. etc.
Ten tweede wordt gesuggereerd dat er geen democratische besluitvorming aan is voorafgegaan. Het tegendeel is waar. Er is na langdurig overleg een klimaatakkoord gesloten met meer dan 75 deelnemende organisaties. Provinciaal, regionaal en per gemeente is uitvoerig en langdurig gediscussieerd over de plannen, over de noodzaak en over de verschillende mogelijkheden en bezwaren. Democratie is echter iets anders dan tegenstanders hun zin te geven ten koste van het algemeen belang.
Mijn derde verwijt is dat de verwachte schade door wp en zp schromelijk wordt overdreven. Dit geldt zowel voor vogelsterfte, slagschaduw, geluidshinder als landschapsvervuiling. De schade die er zal zijn slechts een minieme fractie van de schade die door autoverkeer, vliegverkeer, industrieparken, logistiek dozen, megalomane bankgebouwen, bladblazers, bosmaaiers, huiskatten, etc. wordt veroorzaakt. Om maar te zwijgen over de monotone maisvelden, megastallen en boerderij-erven vol landbouwplastic en bulten met kuilgras. Waarom mogen projectontwikkelaars van wp en zp geen winst maken en boeren wel grotendeels voor de export produceren, waarmee ons landschap ecologisch gezien geen enkele waarde meer heeft?
Ik maak ook bezwaar tegen de suggestieve vergelijking om de hoeveelheid zonneparken te presenteren als aantallen voetbalvelden. Een zonnepark van gemiddeld 50 ha is net zo veel als honderd voetbalvelden, dus zijn we er al met zevenhonderd zonneparken in Nederland.
Op het totale Nederlandse landbouwareaal is dat minder dan 2 procent. Ook het aantal van 3180 windturbines lijkt veel, maar alle molens op een rij vormt dat nog geen 20 procent van de lengte van de rijkswegen.
In plaats van zoveel aandacht te geven aan de goedkope sensatie van dreigende conflicten, zou enige informatie over de ernst van het klimaatprobleem en onze mogelijkheden om met elkaar de transitie te verwezenlijken uw krant meer sieren.

Geen enkele bezwaarmaker wil afstand doen van zijn luxe leven.

• Han Blok is bioloog, schrijver, columnist op duurzaamnieuws.

Nieuws

Goedkope sensatie gijzelt discussie over het klimaat