top of page
renewable-1989416_1920.jpg

Wij, coöperatie Heerlen Duurzaam, hebben in ieder geval interesse in windenergie en zeker als het in onze “achtertuin” ontwikkeld wordt.

Waarom hebben wij interesse in windenergie?

Er zijn twee hoofdredenen waarom wij deze interesse hebben. Enerzijds levert windenergie een belangrijke bijdrage aan verduurzaming en de energietransitie. Daarnaast willen wij graag dat een behoorlijk deel van de 200 miljoen euro die jaarlijks i.v.m. energiekosten uit onze regio verdwijnt, in onze regio blijft.

Werk aan de (wind)winkel

Gebeurt dit zo maar, vanzelf? Nee, daar moeten we wel het een en ander voor doen. Op de eerste plaats zullen we zelf, als coöperatie, de vinger op moeten steken dat wij windturbines willen ontwikkelen en exploiteren. Daar hebben we al een start mee gemaakt, want we doen mee met de door de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld gepubliceerde uitvraag om in Parkstad Zuid met plannen te komen om windturbines te plaatsen. Meer informatie hierover vind je op de website van Windenergie Parkstad.

Evenwichtige verdeling door coöperatieve methode

Wij onderscheiden ons van de commerciële ontwikkelaars, doordat wij het via de coöperatieve methode gaan doen. Dat betekent dat wij voor, door en met burgers plannen ontwikkelen. Waarbij  we een evenwichtige verdeling nastreven tussen de Lusten en de Lasten voor betrokkenen en de wijdere omgeving. Er zijn dus niet een of enkele “winnaar(s)” die alle voordeel opstrijken, maar de opbrengsten blijven (zoveel als mogelijk) in de regio en komen ten goede aan de omgeving.

Op deze wijze willen wij de verduurzaming en energietransitie mee vormgeven in onze regio en tevens bewerkstelligen dat een aanzienlijk deel van de opbrengsten in onze regio blijft.

 

Meedenken en meebeslissen over windenergie?

Wil je hiervan op de hoogte blijven en mogelijk jouw steentje bijdragen? Word dan lid van onze coöperatie, dan kun je meedenken en meebeslissen. Als lid van onze coöperatie heb je namelijk via de Algemene Leden Vergadering (ALV) stemrecht in alle zaken die de coöperatie (wil) uitvoeren.

 

Reikt je ambitie nog iets verder en krijg je echt energie van windenergie? Dan zijn er ook regelmatig mogelijkheden om deel te nemen in projectgroepen en/of bestuur. Lijkt je dat wel wat? Laat het ons weten.

windenergie_edited.jpg

Nieuws

Interesse in windenergie?
bottom of page