top of page

Over de coöperatie

stekker_wit.png

Waarom?

Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. heeft de ambitie om gezamenlijk een duurzame, circulaire wereld te realiseren, te beginnen in Heerlen.

Van alle Europese landen is Nederland het verst verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030. Als coöperatie willen wij samen met onze leden en partners hier verandering in brengen.

stekker_wit.png

Hoe?

Om deze ambitie te realiseren is de Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. 2018 formeel geregistreerd als Coöperatieve vereniging. Onze coöperatie is een onderneming waarvan de leden samen eigenaar zijn.

Iedereen in Heerlen en omgeving kan lid worden. Gezinnen, verenigingen, instellingen, bedrijven. Ze zijn allemaal welkom. Samen leveren we een bijdrage aan betere, duurzame wereld en stimuleren we de lokale economie.

stekker_wit.png

Wat?

Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. faciliteert en realiseert voor haar leden duurzame projecten, zoals zonneprojecten, isolatie etc.. Dit doen wij in samenwerking met professionele partners (zoals GreenChoice, Provincie Limburg).

Daarnaast fungeert de coöperatie als kennisplatform op het gebied van duurzaamheid. Zij informeert en adviseert haar leden/deelnemers over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om tot een duurzame en circulaire wereld te komen.

Over de coöperatie

“Heerlen, ofwel Coriovallum, kent een rijke romeinse historie. De Romeinen waren zeer inventief en veel romeinse uitvindingen worden vandaag de dag nog steeds toegepast. Denk maar beton, riolen, wegen en aquaducten. Daarnaast wisten zij als geen andere de mogelijkheden van duurzame energie toe te passen zoals de heteluchtverwarming in de badhuizen (thermen).

romeintje kader.png

Graag stellen we een bijzonder iemand aan je voor: Voltius, de energieke Romein

Voltius, de energieke romein

Het team

Chris Baltus

Foto Chris 1.jpg

Voorzitter

Chris is al jaren geïnteresseerd in verduurzaming. Zo organiseert hij op de Hoeve Corisberg in Heerlen sinds 2014, samen met een enthousiaste groep vrijwilligers, de Dag van de Duurzaamheid (DvdD). De wereldwijde energietransitie, ziet hij als absolute noodzaak om een gezonde en leefbare wereld te behouden voor volgende generaties. Om grotere stappen te kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid wil hij zich inzetten voor onze coöperatie in de overtuiging dat we samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om invulling te geven aan deze transitie. Daarom is hij actief als bestuurslid van de coöperatie.

Ralph Krutzen

Ralph Krutzen.jpg

Secretaris

Ralph is natuurliefhebber en altijd al in duurzaamheid geïnteresseerd geweest. Hij maakt graag wandelingen en kan genieten van de mooie natuur om ons heen.

Om die natuur te behouden is duurzaamheid erg belangrijk geworden. Ralph draagt zijn steentje bij met maatregelen als afval scheiden, zuinig zijn met energie (bijv. led-lampen), verwarming graadje lager, isoleren woning en evt. nog zonnepanelen. Maar grote maatregelen zijn nog veel belangrijker omdat ze meer effect sorteren. Denk aan windparken, zonnedaken en –weiden en warmtenetten.

Heerlen Duurzaam heeft de ambitie om met dit soort projecten gezamenlijk een duurzame, circulaire wereld te realiseren. Daarom en om ook bij te dragen aan de energietransitie is Ralph bestuurslid bij Heerlen Duurzaam.

Aduard van Creij

Aduard van Creij.png

Penningmeester

Aduard is in hard en nieren een financiële man. Hij is in allerlei bedrijven en instanties als “finance professional” actief geweest m.n. in de regio’s Noord-Brabant en Zuid-Limburg. In 2021 heeft hij een opleiding als natuurgids bij IVN afgerond en wil graag duurzaamheid op educatieve wijze onder de aandacht brengen. Naast zonnepanelen heeft hij zijn woonhuis volledig met een groendak voorzien. Voor een duurzame wereld is het goed om actief te blijven en nieuwe doelen te realiseren. Daarom is hij actief als bestuurslid van de coöperatie.

Astrid Willemsen

Astrid Willemsen_.jpg

Bestuurslid

Astrid is natuurliefhebber en geniet dagelijks met haar 2 honden van het mooie heuvelland. Maar de klimaatverandering bedreigt onze natuur en onze samenleving. Daarom is Astrid erg geïnteresseerd in duurzaamheid en samen met haar man al 12 jaar bezig met het verduurzamen van hun huis met o.a. isolatie, warmtepomp, wamtepompboiler, zonnepanelen, afkoppelen gasaansluiting en rijdt sinds 8 jaren een elektrische auto. Deze ervaring wilde ze delen met anderen bewoners van haar woonwijk en werkt daarom actief mee in de werkgroep Douve Weien Net.  Maar er zijn nog meer, grotere stappen nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Astrid hoopt als actief lid van de coöperatie Heerlen Duurzaam(CHD) hierin een steentje bij te kunnen dragen.

Jean Weijers

Jean Weijers_edited.jpg

Bestuurslid

Jean heeft jarenlange ervaring met projecten waarin de ondergrond en duurzame energie een rol spelen. Zo heeft hij onder andere enkele jaren leiding gegeven aan het Mijnwatersysteem in Heerlen. Daarnaast is hij specialist in bodemenergie. Hij is een van de weinigen in Limburg die zijn huis verwarmt met warmte uit de bodem. Als deskundige op het gebied van de voormalige steenkoolmijnbouw houdt hij zich tegenwoordig bezig met de risico’s hiervan. Jean heeft in meerdere groepen bestuurservaring opgedaan en is nu bestuurslid van Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A..

Het team

Samenwerking

Naast Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. zijn er in de regio Zuid-Limburg al diverse energie coöperaties opgericht. Een coöperatie is een samenwerkingsverband tussen leden. Het woord samenwerken staat hierbij centraal. Wij willen daarom de samenwerking met de Zuid-Limburgse energie coöperaties zoveel mogelijk bevorderen. Hiermee sluiten we ook aan op de Regionale Energie Strategie Zuid Limburg (RESZL).

Samenwerking
bottom of page