top of page

Over de coöperatie

stekker_wit.png

Waarom?

Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. heeft de ambitie om gezamenlijk een duurzame, circulaire wereld te realiseren, te beginnen in Heerlen.

Van alle Europese landen is Nederland het verst verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030. Als coöperatie willen wij samen met onze leden en partners hier verandering in brengen.

stekker_wit.png

Hoe?

Om deze ambitie te realiseren is de Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. 2018 formeel geregistreerd als Coöperatieve vereniging. Onze coöperatie is een onderneming waarvan de leden samen eigenaar zijn.

Iedereen in Heerlen en omgeving kan lid worden. Gezinnen, verenigingen, instellingen, bedrijven. Ze zijn allemaal welkom. Samen leveren we een bijdrage aan betere, duurzame wereld en stimuleren we de lokale economie.

stekker_wit.png

Wat?

Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. faciliteert en realiseert voor haar leden duurzame projecten, zoals zonneprojecten, isolatie etc.. Dit doen wij in samenwerking met professionele partners (zoals GreenChoice, Provincie Limburg).

Daarnaast fungeert de coöperatie als kennisplatform op het gebied van duurzaamheid. Zij informeert en adviseert haar leden/deelnemers over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om tot een duurzame en circulaire wereld te komen.

Over de coöperatie

“Heerlen, ofwel Coriovallum, kent een rijke romeinse historie. De Romeinen waren zeer inventief en veel romeinse uitvindingen worden vandaag de dag nog steeds toegepast. Denk maar beton, riolen, wegen en aquaducten. Daarnaast wisten zij als geen andere de mogelijkheden van duurzame energie toe te passen zoals de heteluchtverwarming in de badhuizen (thermen).

romeintje kader.png

Graag stellen we een bijzonder iemand aan je voor: Voltius, de energieke Romein

Voltius, de energieke romein

Het team

Chris Baltus

Foto Chris 1.jpg

Voorzitter

Chris is zijn loopbaan in 1985 gestart bij DSM en in 2005 over gestapt naar SABIC. Bij beide ondernemingen heeft hij over de hele wereld activiteiten uitgevoerd. Bij SABIC heeft hij, in deze globale rol,  technisch leiding gegeven op zijn discipline (instrumentatie, instrumentele beveiligingen), waardoor hij een ruime managementervaring heeft opgedaan

Naast zijn professionele werkzaamheden is hij actief als vrijwilliger. Zo organiseert hij op de Hoeve Corisberg in Heerlen sinds 2015, samen met een enthousiaste groep vrijwilligers, het Festival van de Duurzaamheid. Tevens is hij actief in de SBOH (wijkvereniging Heerlerbaan) als voorzitter van een werkgroep.

Ralph Krutzen

Ralph Krutzen.jpg

Secretaris

Ralph heeft 26 jaar in de ICT gewerkt als (sr.) applicatiebeheerder en adviseur informatievoorziening. Hierbij heeft hij ruime ervaring opgedaan in het mede uitvoeren van grote projecten en ook in het leiding geven aan kleinere projecten.

Verder is Ralph enkele jaren secretaris en werkgroep lid geweest van een tennisvereniging en heeft zo ook de nodige bestuurservaring opgedaan.

Ralph is natuurliefhebber en altijd al in duurzaamheid geïnteresseerd geweest. Heerlen Duurzaam heeft de ambitie om o.a. met projecten als windparken, zonnedaken en –weiden en warmtenetten gezamenlijk een duurzame, circulaire wereld te realiseren. Daarom en om ook bij te dragen aan de energietransitie is Ralph bestuurslid bij Heerlen Duurzaam.

Aduard van Creij

Aduard van Creij.png

Penningmeester

Aduard is in hard en nieren een financiële man. Hij is in allerlei bedrijven en instanties als “finance professional” actief geweest m.n. in de regio’s Noord-Brabant en Zuid-Limburg. In 2021 heeft hij een opleiding als natuurgids bij IVN afgerond en wil graag duurzaamheid op educatieve wijze onder de aandacht brengen. Naast zonnepanelen heeft hij zijn woonhuis volledig met een groendak voorzien. Voor een duurzame wereld is het goed om actief te blijven en nieuwe doelen te realiseren. Daarom is hij actief als bestuurslid van de coöperatie.

Astrid Willemsen

Astrid Willemsen_.jpg

Bestuurslid

Astrid heeft 25 jaar in leidinggevende functies bij een grote Duitse Bank gewerkt (laatst als directeur in Aken) en werkt nu mee in het bedrijf van haar man (adviesbureau voor veiligheid en milieu) en als systemisch-integrale coach.

Daarnaast heeft Astrid al jaren ervaring met verschillende bestuursfuncties in verschillende ondernemingen, de politiek en een christelijke gemeenschap in Aken. Sinds mei 2023  werkt ze ook mee in het bestuur van CHD en in het Douve WeienNet

Omdat de klimaatverandering onze natuur en onze samenleving bedreigd, is Astrid erg geïnteresseerd in duurzaamheid en praktiseert dit in haar privé omgeving.

Jean Weijers

Jean Weijers_edited.jpg

Bestuurslid

Jean heeft jarenlange ervaring met projecten bij overheden waarin duurzame energie een rol speelt. Zo heeft hij bij de gemeente Heerlen als projectleider gewerkt aan het innovatieve mijnwaterproject. Vanuit zijn eigen bedrijf staat hij gemeenten bij in het handen en voeten geven aan het duurzaamheidsbeleid, met name de  transitie naar duurzame warmte.  Zijn specialisatie is geothermie en bodemenergie. Hij is een van de eerste in Limburg die zijn eigen huis geheel verwarmt met warmte uit de bodem.

Jean heeft in meerdere groepen bestuurservaring opgedaan. Zo is hij reeds vanaf 2013 lid van de werkgroep duurzaamheid in de wijk Douve Weien. Om mee te doen met de aanbesteding voor het windmolenpark Parkstad heeft deze werkgroep in 2018 de Coöperatie Heerlen Duurzaam opgericht. Jean is een van de langs zittende bestuursleden van de Coöperatie.

Het team

Samenwerking

Naast Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. zijn er in de regio Zuid-Limburg al diverse energie coöperaties opgericht. Een coöperatie is een samenwerkingsverband tussen leden. Het woord samenwerken staat hierbij centraal. Wij willen daarom de samenwerking met de Zuid-Limburgse energie coöperaties zoveel mogelijk bevorderen. Hiermee sluiten we ook aan op de Regionale Energie Strategie Zuid Limburg (RESZL).

Samenwerking
bottom of page