Over de coöperatie

stekker_wit.png

Waarom?

Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. heeft de ambitie om gezamenlijk een duurzame, circulaire wereld te realiseren, te beginnen in Heerlen.

Van alle Europese landen is Nederland het verst verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030. Als coöperatie willen wij samen met onze leden en partners hier verandering in brengen.

stekker_wit.png

Hoe?

Om deze ambitie te realiseren is de Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. 2018 formeel geregistreerd als Coöperatieve vereniging. Onze coöperatie is een onderneming waarvan de leden samen eigenaar zijn.

Iedereen in Heerlen en omgeving kan lid worden. Gezinnen, verenigingen, instellingen, bedrijven. Ze zijn allemaal welkom. Samen leveren we een bijdrage aan betere, duurzame wereld en stimuleren we de lokale economie.

stekker_wit.png

Wat?

Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. faciliteert en realiseert voor haar leden duurzame projecten, zoals zonneprojecten, isolatie etc.. Dit doen wij in samenwerking met professionele partners (zoals GreenChoice, Provincie Limburg).

Daarnaast fungeert de coöperatie als kennisplatform op het gebied van duurzaamheid. Zij informeert en adviseert haar leden/deelnemers over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om tot een duurzame en circulaire wereld te komen.

 

“Heerlen, ofwel Coriovallum, kent een rijke romeinse historie. De Romeinen waren zeer inventief en veel romeinse uitvindingen worden vandaag de dag nog steeds toegepast. Denk maar beton, riolen, wegen en aquaducten. Daarnaast wisten zij als geen andere de mogelijkheden van duurzame energie toe te passen zoals de heteluchtverwarming in de badhuizen (thermen).

romeintje kader.png

Graag stellen we een bijzonder iemand aan je voor: Voltius, de energieke Romein

 

Het team

Frans Pommé

frans_pommé.png

Voorzitter

Frans is in 2012 in aanraking gekomen met het project zonnepanelen van de gemeente Heerlen in de wijk Douve Weien / Caumerveld. In een werkgroep heeft hij zich sindsdien bezig gehouden met duurzaamheid en de kennisoverdracht van zaken als isolatie, mobiliteit, enz.

Om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in heel Heerlen heeft hij mede aan de wieg gestaan van onze coöperatie. Inmiddels is hij enige jaren niet meer in het bedrijfsleven actief, maar zet zijn werkervaring in chemie, onderwijs en projectontwikkeling in voor het realiseren van verduurzaming in Heerlen. Daarom is hij actief als bestuurslid van de coöperatie.

Jos Simons

Jos Simons.jpg

Secretaris

Jos heeft elektrotechniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. In het vakgebied energietechniek is hij al bijna 35 jaar werkzaam. Vooral de samenhang van verschillende vormen van energie (fossiele brandstof, warmte, stroom, etc.) en het rendement van energieopwekking en -omvorming boeien hem zeer.

Hij is zeer gemotiveerd om deze kennis met anderen te delen en dit op een zo eenvoudig mogelijke manier uit te leggen.

Zijn doel is om samen, met correcte informatie, projecten op te zetten om de energietransitie te realiseren en het verbruik van fossiele energie terug te dringen.

Jurjen van Asperen

IMG_6497.png

Penningmeester

Jurjen heeft kennis verzameld over verduurzaming door de verbouwing van zijn woning en zijn speciale interesse gaat uit naar toepassingen van InfraRood-verwarming.

Hij is inmiddels enige jaren Pensionado maar in zijn werkzame leven actief geweest in het Bankbedrijf, GGZ, VG en WSW (zo heette dat toen nog) zowel in de hulpverlening als management.

Zijn bestuurlijke en uitvoerende ervaring combineert hij graag met het informeren over en het realiseren van verduurzaming in zijn buurt en gemeente. Daarom is hij actief als bestuurslid van de coöperatie.

Hasso Gien

Hasso Gien edit.jpg

Bestuurslid

Sinds en door zijn studie werktuigbouw/energietechniek en bedrijfskunde aan de RWTH te Aken had Hasso altijd al grote interesse in alles omtrent energie. Energiebesparing zit hem daarom in het bloed. in zijn zonnecollectoren en zonnecellen voor Hasso vanzelfsprekend. 

Voor o.a. Total S.A. en Essent heeft hij met name in Duitsland nieuwe markten voor aardgas en elektriciteit ontwikkeld.

Onze energievoorziening zal in de toekomst steeds meer decentraal gestructureerd zijn. Vanuit deze overtuiging zet hij zich graag in voor onze coöperatie, zodat ook de Heerlenaren kunnen overstappen op schone energie.

Enrico van der Lubben

IMG_6505kopie.png

Bestuurslid

Enrico is in het dagelijks leven werkzaam als leraar in het basisonderwijs. Al jaren is hij geïnteresseerd in energiebesparing en sinds de aanschaf van zonnepanelen ook in duurzaamheid en verduurzaming.

De wereldwijde energietransitie, ziet hij als absolute noodzaak om een gezonde en leefbare wereld te behouden voor volgende generaties, waaronder zijn eigen kleinkinderen.

Samen de verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie. Samen werken aan draagvlak en samen delen in de opbrengsten van de zon. Dat drijft hem om zich in te zetten voor de energiecoöperatie. Het kost energie maar levert op termijn ook energie op.

Jean Weijers

Jean Weijers_edited.jpg

Bestuurslid

Jean heeft jarenlange ervaring met projecten waarin de ondergrond en duurzame energie een rol spelen. Zo heeft hij onder andere enkele jaren leiding gegeven aan het Mijnwatersysteem in Heerlen. Daarnaast is hij specialist in bodemenergie. Hij is een van de weinigen in Limburg die zijn huis verwarmt met warmte uit de bodem. Als deskundige op het gebied van de voormalige steenkoolmijnbouw houdt hij zich tegenwoordig bezig met de risico’s hiervan. Jean heeft in meerdere groepen bestuurservaring opgedaan en is nu bestuurslid van Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A..

 

Samenwerking

Naast Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. zijn er in de regio Zuid-Limburg al diverse energie coöperaties opgericht. Een coöperatie is een samenwerkingsverband tussen leden. Het woord samenwerken staat hierbij centraal. Wij willen daarom de samenwerking met de Zuid-Limburgse energie coöperaties zoveel mogelijk bevorderen. Hiermee sluiten we ook aan op de Regionale Energie Strategie Zuid Limburg (RESZL).