top of page
cooperatie-heerlen-duurzaam

Nieuws

  • Foto van schrijverCoöperatie Heerlen Duurzaam

“Gasloos Douve-Weien” van Start

Bijgewerkt op: 28 feb. 2023

Onze initiatiefgroep Douve Weien-Net heeft op donderdag 31 maart een informatieavond gehouden over de mogelijkheden om woningen aardgasloos te maken. De avond vond plaats in de WoonWijzerWinkel. Een setting die qua sfeer goed past bij het onderwerp van de avond. Meer dan 50 mensen waren aanwezig, waarvan circa 3/4 uit de wijk Douve Weien.Jean Weijers leidde de avond in. Naast bestuurslid en coördinator van de werkgroep warmte bij Coöperatie Heerlen Duurzaam is hij ook lid van de initiatiefgroep Douve Weien-Net. Het uitgangspunt is, dat bij de keuze voor een oplossing naar gasloze wijken de inwoners zeggenschap krijgen. Deze avond had niet alleen als doel om de ideeën van de initiatiefgroep met de wijk te delen maar zeker ook om ideeën uit de wijk op te halen.

Burgerpaticipatie succesfactor in transitieproces

Programmamanager duurzaamheid bij de gemeente Heerlen; Erik Jan Reemers, gaf vervolgens een korte toelichting op het beleid van de gemeente in de transitie naar duurzame warmte. Hij benadrukte het belang van burgerparticipatie als succesfactor in dit transitieproces. Het wijkinitiatief in Douve Weien kan hier een voorbeeld in zijn.

De kracht van het buurtinitiatief

Van Theo de Bruin kregen de aanwezigen ervaringen uit de praktijk te horen. Theo is mede-initiatiefnemer van een warmte-initiatief in de wijk Benedenbuurt in Wageningen. Zijn presentatie had de prikkelende titel: “De kracht van het buurtinitiatief”. Ondanks dat de warmtetransitie moeilijk en complex is, kunnen bewoners wel degelijk een sterke positie verwerven als derde speler tussen Overheid en Markt. Met name de gemeente kan er voor zorgen dat de kracht van bewoners tot zijn recht komt door: middelen (financiën) ter beschikking te stellen, ambtelijk ondersteuning te bieden en tijd en ruimte te geven om het zelf op te pakken en te realiseren.

Van het gas af? Eerst goed isoleren

De mogelijkheden om woningen van het gas af te halen werden toegelicht door Leo Gommans. Hij is wetenschappelijk medewerker duurzaam bouwen aan de TU-Delft. Hij vertelde o.a., dat hoe kleiner het temperatuurverschil is tussen de alternatieve energie bron en de afgifte in huis, hoe efficiënter de verwarming functioneert. Met deze wijsheid als uitgangspunt, is het verstandig om eerst goed te isoleren en een bron te kiezen met een hoge constante temperatuur. Restwarmte, bodemwarmte of opgeslagen warmte zijn bij uitstek goede en efficiënte energiebronnen.

Samen aan de slag, niets doen is geen optie

In het open-dialoog-deel na de pauze bogen de aanwezigen zich in groepjes enthousiast over 3 vragen:

  1. Welke zaken kunnen en willen we als wijk oppakken in het kader van verduurzaming?

  2. Wat is een goede aanpak bij verduurzaming: collectief of individueel?

  3. Is een warmte-net haalbaar voor onze wijk, wat moet er gebeuren?

De uitkomst van de discussies werd plenair teruggekoppeld en besproken. Enkele opvallende zaken zijn:

  • Iedereen moet mee kunnen doen (solidariteit);

  • Snelheid is geboden om te voorkomen dat iedereen zijn eigen minder optimale oplossing kiest;

  • Een collectieve oplossing (b.v. lokaal warmtenet) heeft voor de aanwezigen de voorkeur;

  • Op korte termijn moet er een vervolg komen op deze avond. Belangrijk is om meer mensen uit de wijk er bij te betrekken.

De avond werd afgesloten onder het motto: NIETS DOEN IS GEEN OPTIE

Was je verhinderd en/of wil je regelmatig op de hoogte worden gehouden over het vervolg aangaande het Douve Weien-Net dan kun je dit aangeven via warmte@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl


36 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page