top of page
cooperatie-heerlen-duurzaam

Nieuws

  • Foto van schrijverCoöperatie Heerlen Duurzaam

Heerlen Duurzaam wil 4 coöperatieve windmolens bouwen in Parkstad Zuid!

Met trots kunnen wij melden dat we afgelopen vrijdag, samen met energie coöperatie De Omslag en Windunie een plan hebben ingediend voor de bouw van 4 windturbines in Parkstad Zuid. Het is nu afwachten of ons voorstel de voorkeur krijgt van de gemeenten. Er zijn namelijk nóg twee inschrijvers voor het plan. Afgelopen vrijdag (30-07-2021) hebben ook het Noorse Statkraft en Akense Stawag hun voorstellen ingediend.


Marktuitvraag

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zijn begin dit jaar een marktconsultatie gestart, op zoek naar een geschikte gegadigde voor het bouwen van 4 tot 8 windmolens voor de opwekking van windenergie. De door de gemeenten voorgelegde zoekgebieden liggen in het grensgebied van de drie gemeenten in of langs de industrie terreinen Beitel, Willem Sofia, Avantis en Trilandis.

Belangrijk plan voor energietransitie in Parkstad

Dit windenergieproject is één van de projecten om Parkstad in 2040 energieneutraal te maken. Met ons plan wordt gelijk 20% van deze opgave ingevuld. Dit geeft ook het belang van dit plan weer.

Als samenwerkende coöperaties willen wij, mits we eind 2021 groen licht krijgen van de drie gemeenteraden, starten met een intensief bewonersoverleg om de plannen verder uit te werken.

De eerste stroom zal naar verwachting in 2027 worden opgewekt.

Samen Sterk

Coöperatie Heerlen Duurzaam en De Omslag willen samen met de burgers van Kerkrade-West, Heerlen-Zuid en Simpelveld een coöperatief project opzetten. Bewoners van Parkstad Limburg worden uitgenodigd om financieel te participeren in de plannen en door de molens coöperatief te ontwikkelen, komen ze in eigendom van de coöperaties. Op die manier wordt niet alleen gegarandeerd dat het geïnvesteerde geld in de regio blijft, maar voorkomen we ook dat de opbrengsten uit de regio weglekken.

Lusten en lasten

In het gebied staan aan Duitse zijde al 5 turbines, plus nog eens 9 bij Bocholtz. Als de plannen van de coöperaties worden uitgevoerd komen daar dus 4 turbines bij.

En zoals al gezegd: Bewoners kunnen niet alleen van meet af aan meepraten, maar ook met de coöperaties mee-investeren, tegen aantrekkelijke rentes en risicopremies. Zo komen lusten en lasten zo dicht mogelijk bij elkaar.

Fondsen voor de omgeving

Bewoners die in de buurt van de windmolens wonen profiteren van de molens ook zonder dat ze investeren. Er wordt namelijk een omgevingsfonds opgericht waar de coöperaties jaarlijks geld in storten. Bewoners kunnen dit geld gebruiken voor culturele, maatschappelijke en duurzaamheids-projecten in hun omgeving. Bovendien komen bewoners in de directe omgeving van de molens in aanmerking voor een vergoeding uit een omwonendenregeling. De precieze invulling van deze fondsen wordt in samenspraak met de betrokken bewoners nader uitgewerkt.

Gedegen en uitgebreid plan van aanpak

De samenwerkende coöperaties hebben een dik boekwerk samen gesteld waarin de plannen uit de doeken worden gedaan. Op de websites van Heerlen Duurzaam en De Omslag zal het plan van aanpak en het participatieplan te zijner tijd te downloaden zijn.

Besluitvorming

De gemeenteraden van de drie gemeenten krijgen nu uitgebreid de gelegenheid kennis te nemen van de plannen en zij gaan eind van het jaar een keuze maken voor de meest geschikte kandidaat. De actuele stand van zaken is telkens te zien op de website van Windenergie Parkstad-Zuid.

22 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page